Teamindeling 2017-2018 op Biljartpoint

Met ingang van heden staan de teams voor seizoen 2017-2018 op Biljartpoint. Herman v.d. Bosch legt momenteel de laatste hand aan het speelschema, hopelijk staat dat ook snel online.

De moyennes die nu bij de spelers op Biljartpoint staan, zijn anders bepaald dan in voorgaande jaren. De KNBB heeft besloten dat het aanvangsmoyenne van het komende seizoen bepaald dient te worden op het gemiddelde over het gehele voorgaande seizoen gerekend. Dat gemiddelde wordt op Biljartpoint in het oude seizoen aangeduid als het moyenne “2e helft”. Tot nu toe werd het aanvangsmoyenne bepaald op de hoogste van “1e helft” en “2e helft”.

De KNBB wil op die nieuwe methode geen uitzondering maken: de moyennes dienen, om een eerlijke landscompetitie mogelijk te maken, landelijk op dezelfde manier vastgesteld te worden. Wij hebben daarin dus geen keus, wij moeten meedoen met de nieuwe methode. Als district hebben we alleen de vrijheid om te bepalen hoeveel caramboles bij het moyenne horen (de interval- ofwel de moyennetabel), vandaar dat ‘onze’ moyennetabel voor de C1 wel door de KNBB en door Biljartpoint geaccepteerd wordt.