Moyennes

De moyennes waar hieronder naar verwezen wordt, zijn de eindgemiddeldes van seizoen 2019-2020. Deze moyennes zijn, na het verloren seizoen 2020-2021, de aanvangsgemiddeldes van seizoen 2021-2022.

De overzichten zijn op alfabet. Een “O” in de kolom “ind” op het overzicht geeft aan dat het een officieel gemiddelde uit het afgelopen seizoen is. Echter, als de kolom “ind” leeg is, hoeft dat nog niet te betekenen dat het gemiddelde niet-officieel is. Het kan namelijk ook een officieel gemiddelde uit het vorige seizoen zijn, of een officieel gemiddelde uit een ander district.

Op de overzichten zijn de kolommen in groen van belang voor de PK’s. Het aanvangsgemiddelde van een PK-speler wordt bepaald door zijn/haar officiële gemiddeldes vanuit PK’s en landscompetitie. Van deze twee geldt alleen de meest recente. Zijn beide gemiddeldes echter uit hetzelfde seizoen, dan geldt het hoogste van het PK-gemiddelde en het competitie-gemiddelde. Is het meest recente gemiddelde ouder dan 2 jaar (in seizoen 2021-2022 vanwege Corona: 3 jaar), dan is het een niet-officieel gemiddelde.

LET OP: het aantal caramboles dat in de éénnalaatste kolom wordt weergegeven, is voor de PK’s. Voor de landscompetitie geldt het aanvangsgemiddelde uit de kolom “gem” onder “Competitie”. Het aantal caramboles in de competitie kan afwijken, omdat de moyennetabellen van de competitie iets afwijken van die van de PK’s (op enkele plaatsen meer intervallen).

Eindgemiddeldes Driebanden-klein

Eindgemiddeldes Driebanden-groot

Eindgemiddeldes Libre

Eindgemiddeldes Libre Dames

Eindgemiddeldes Bandstoten