Moyennes

De moyennes hieronder zijn gebaseerd op de eindgemiddeldes van seizoen 2022-2023. De overzichten zijn op volgorde van achternaam. Ze zijn ‘met de hand’ samengesteld uit de gegevens uit Biljartpoint (competitie) en Biljartprof (PK’s). Omdat in die programma’s geen historie wordt bijgehouden, is de kolom “ind” op het overzicht niet altijd correct. Een “O” in de kolom “ind” op het overzicht geeft aan dat het een officieel gemiddelde uit het afgelopen seizoen is. Een “N” in de kolom “ind” betekent dat die speler in het afgelopen seizoen niet gespeeld heeft. Zou hij echter in het seizoen ervoor – in dit geval 2019-2020 omdat seizoen 2020-2021 in z’n geheel verloren is gegaan door Corona – wél competitie hebben gespeeld, dan is het eindgemiddelde van dat seizoen nog steeds een officieel gemiddelde.

Wellicht ten overvloede: als een speler, na meerdere jaren gestopt te zijn, weer wedstrijden gaat spelen, is zijn aanvangsgemiddelde niet-officieel, maar in principe nog steeds het eindgemiddelde van het laatste jaar waarin hij speelde. Als dat niet reëel is, kan men bij de betreffende wedstrijdleider een verzoek tot aanpassing indienen.

Op de overzichten zijn de kolommen in groen van belang voor de PK’s. Het aanvangsgemiddelde van een PK-speler wordt bepaald door zijn/haar officiële gemiddeldes vanuit PK’s en landscompetitie. Van deze twee geldt alleen de meest recente. Zijn beide gemiddeldes echter uit hetzelfde seizoen, dan geldt het hoogste van het PK-gemiddelde en het competitie-gemiddelde. Is het meest recente gemiddelde ouder dan 2 jaar (in seizoen 2022-2023 vanwege Corona: 3 jaar), dan is het een niet-officieel gemiddelde.

LET OP: het aantal caramboles dat in de éénnalaatste kolom wordt weergegeven geldt alleen voor de PK’s. In veel klassen wordt namelijk weer met een vaste aantal caramboles gespeeld.

Aanvang gemiddeldes Driebanden-klein

Aanvang gemiddeldes Driebanden-groot

Aanvang gemiddeldes Libre

Aanvang gemiddeldes Libre Dames

Aanvang gemiddeldes Bandstoten