PK Reglement

Geldigheid
Hieronder vind je de in het district door de ALV bepaalde aanvullingen, afwijkingen en uitzonderingen op het KNBB reglement voor het seizoen 2023-2024. Voor de volledige reglementen verwijzen we je naar het WRPK op de reglementen pagina van de KNBB. Voor situaties die niet hieronder besproken worden, gelden dus de regels van de KNBB.

 Inschrijving en afvaardiging
Leden die PK’s willen spelen geven zich op bij de wedstrijdleider van de vereniging. De wedstrijdleider van de vereniging legt de inschrijvingen vast in PK-Livescore. Lukt dat niet, dan vult hij per spelsoort een inschrijvingsformulier in en stuurt die op naar de Wedstrijdleider PK van het district. Na de sluitingsdatum worden de definitieve locaties bepaald en de spelers ingedeeld in de poules.

Spelers kunnen zich per spelsoort (libre, driebanden-klein, etc.) maar één keer inschrijven. Je hoeft je niet per sé in je eigen district in te schrijven. Schrijf je je via een andere vereniging in een ander district in, dan gelden uiteraard de regels van dat district. Afvaardiging naar het gewest is daarbij alleen mogelijk namens het andere district (voor zover dat district dat toestaat), óf namens ons district, mits in die bepaalde spelsoort en klasse in ons district géén PK’s zijn gespeeld.

Spelers uit een ander district die zich in ons district inschrijven, kunnen alleen namens en door hun eigen district afgevaardigd worden naar de gewestelijke ronde.

De afvaardiging vanuit ons district voor de gewestelijke finales bestaat standaard uit de finalist en de 2e man/vrouw. Daarop is één uitzonderingen: als ons district de gewestelijke finale organiseert, wordt ook de 3e speler afgevaardigd.

 Kosten
De kosten van inschrijving vóór de sluitingsdatum (1 augustus) bedragen €10,- per speler per spelsoort, daarna kost het €15,- . Het district brengt de kosten bij de betreffende vereniging in rekening. Spelers van buiten het district betalen altijd  €15,- die rechtstreeks aan het district betaald moet worden. Bij afzeggingen worden inschrijfgelden niet gerestitueerd.

 Gewestelijke klassen
De hoofdklassen zijn gewestelijke klassen. Dat wil zeggen dat, nadat de spelers zich bij het district hebben ingeschreven, het Gewest de spelers verzamelt en bepaalt welke spelers in welk district hun voorwedstrijden gaan spelen. De sterkste 8 spelers van de eindrangschikking worden uitgenodigd voor de Gewestelijke finale. Bij gewestelijke klassen wordt dus geen districtsfinale meer gespeeld en er is ook geen vast aantal afgevaardigden per district meer.

 Beurtenlimiet
In alle klassen van alle spelsoorten geldt in alle rondes (voorwedstrijd, districtsfinale, etc.) een door de KNBB vastgestelde beurtenlimiet. De arbiter annonceert, zo nodig op aangeven van de schrijver, “voorlaatste beurt” en “laatste beurt”. Na de laatste beurt van de beginnende speler annonceert de arbiter “gelijkmakende beurt” voor de andere speler die, zoals gebruikelijk voor de gelijkmakende beurt, van acquit moet. De speler met het hoogste carambolepercentage wint de partij, bij gelijk carambolepercentage (op 3 decimalen) is het een gelijkspel.

 Intervallen
Alleen in de lagere klassen per spelsoort wordt nog op interval gespeeld, de hogere klassen zijn sinds seizoen 2022-2023 weer terug op een vast aantal per klasse. Zie het WRPK op de reglementenpagina van de KNBB.

 Promotie/degradatie
Met ingang van seizoen 2022-2023 is directe promotie heringevoerd. Spelers die in het eerste PK-onderdeel (meestal de voorwedstrijden) een algemeen gemiddelde behalen gelijk aan of hoger dan 20% van de bovengrens van de klasse waarin ze waren ingedeeld, promoveren direct en mogen dus niet door naar de volgende finale.

 Kledingvoorschriften
Voor het spelen van Persoonlijke Kampioenschappen gelden de kledingvoorschriften zoals vastgesteld door de KNBB in het SAR (Spel- en Arbitrage Reglement).

 Sancties/administratieve heffingen
Speler dienen tijdig aanwezig te zijn, d.w.z. minimaal 15 minuten vóór de gestelde aanvangstijd. Speler die te laat komen zonder dat tijdig, d.w.z. ook minimaal 15 minuten vóór de gestelde aanvangstijd, te melden worden uitgesloten van deelname. Zo mogelijk worden zij vervangen door een reservespeler.