Website vernieuwd

De trouwe lezer zal het al gezien hebben: onze website heeft een nieuw ‘jasje’ gekregen. Dat was uit noodzaak, want in het oude ‘jasje’ begonnen gaten te vallen. Zo waren al enige tijd de sponsors niet meer te zien. Na wat uurtjes sleutelen over een paar dagen verspreid ben ik redelijk tevreden met het resultaat. Alles staat erop, is zo nodig geactualiseerd en doet het weer. Alleen het Nieuwsarchief bestaat niet meer: ik heb het verwijderd omdat in de nieuwe opzet door de nieuwtjes ‘gebladerd’ kan worden, zie onderaan de pagina.

Mocht iemand problemen hebben met de nieuwe weergave op afwijkende apparaten zoals tablets, dan hoor ik dat graag. Wie weet kan ik een en ander verhelpen.

Inschrijven seizoen 2020-2021

Er kan weer ingeschreven worden voor seizoen 2020-2021. Vanwege de nog steeds geldende corona beperkingen kan men dit jaar alleen online inschrijven. De inschrijfformulieren dienen dus door de verenigingen digitaal ingevuld en verstuurd te worden.

Voor uw gemak zijn de gemiddeldes van het afgelopen jaar per spelsoort in een overzicht gezet, zie onder. De overzichten zijn op alfabet. Een “O” in de kolom “ind” op het overzicht geeft aan dat het een officieel gemiddelde uit het afgelopen seizoen is. Als de kolom “ind” leeg is hoeft dat nog niet te betekenen dat het gemiddelde niet-officieel is: het kan een officieel gemiddelde uit seizoen 2018-2019 zijn. De wedstrijdleider zal dat zo nodig verifiëren. De gemiddeldes van de competitie zijn onder voorbehoud: er wordt in het overzicht geen rekening gehouden met resultaten uit andere competities dan die in ons district.

Wat betreft nieuwe regels voor seizoen 2020-2021 zijn we gauw klaar. De enige wijziging van belang is, zoals verwacht, de rangschikking bij de PK’s op gemiddeldepercentage (het gespeelde gemiddelde t.o.v. het startgemiddelde van een PK-onderdeel) in plaats van het carambolepercentage. Daarmee wordt gelukkig weer recht gedaan aan spelers die goed presteren, dus veel succes!

Licht aan het einde van de tunnel

Er gloort weer licht aan het einde van de corona-tunnel. De jongste regelgeving van de overheid staat – onder voorbehoud – toe dat vanaf 1 september weer binnensporten mogen worden georganiseerd. De 1,5 meter regel blijft echter voorlopig nog van kracht. Dat geeft al aan dat het besmettingsgevaar nog niet is geweken. De overheid schat alleen in dat het aantal besmettingen op een aanvaardbaar niveau kan blijven.

De competitie kan dus in principe op een normaal tijdstip van start gaan. Blijft alleen de vraag hoe we de 1,5 regel in de praktijk vorm kunnen geven en hoe we ook ander besmettingsgevaar tot een minimum kunnen terugbrengen. Veel biljarters behoren immers tot de hoog-risico groep. De KNBB heeft natuurlijk al heel wat haken en ogen benoemd, zie het KNBB protocol achter deze link. Ook op de u welbekende website van Bommeltje, zie deze link, wordt breed gediscussieerd over de gevolgen van de 1,5 meter regel en het voorkomen van besmettingen. Hopelijk vinden lokaalhouders en verenigingen daarin voldoende handvatten om de spelers op een verantwoorde wijze te laten biljarten.

Ondertussen is het ook duidelijk dat onze ALV niet in juni gehouden kan worden, tenzij digitaal. Gelukkig zijn er dit jaar geen ingrijpende wijzigingen op de reglementen te verwachten, dus daar hoeven we niet lang over te discussiëren. Daartegenover staat dat er veel vragen en discussies zullen zijn over de corona-maatregelen. Een digitale vergadering is dan niet werkbaar.

Het Bestuur is er nog niet over uit hoe en wanneer de ALV zal plaatsvinden. De vraag is of de inschrijvingen voor de competitie wel tot na de ALV uitgesteld kunnen worden. Het inroosteren van de competitie is namelijk een tijdrovende klus die ruim vóór aanvang van de competitie klaar moet zijn.

Wij houden u op de hoogte.