Weinig succes in het gewest bij driebanden-groot 1e klasse

De gewestelijke finale Driebanden-groot 1e klasse, afgelopen weekend gespeeld bij Carambole, is niet bepaald succesvol verlopen voor onze afvaardiging. Bertus van den Dikkenberg (Carambole) was nog de beste met drie gewonnen partijen en een 5e plaats. Zijn clubgenoot Gerrit van den Berg werd met twee gewonnen partijen 7e en ondergetekende (BV Mike’s) was de hekkensluiter. Hieronder de biljarters die wél in de prijzen vielen, v.l.n.r. Ben Roest (De Jol, 2e plaats), Chris Bonte (BV ’75, kampioen) en Herman Callenbach (De Haven, 3e plaats). Chris, veel succes op het NK van 14 t/m 16 april in Roosendaal!

Wel of niet promoveren?

Ook bij de districtsfinale Bandstoten 2e klasse ontstond weer discussie over de regels rond verplichte promotie, vandaar deze toelichting. Bij invoeren van het intervalsysteem was de gedachte dat verplichte promotie niet meer nodig zou zijn, omdat te sterke spelers automatisch in de volgende ronde meer caramboles zouden moeten maken. In de praktijk bleek het toch tot scheve situaties te leiden als spelers duidelijk in een te lage klasse waren ingedeeld. Dat leidde dan tot onwenselijk grote verschillen in het aantal te maken caramboles. Om die reden is de verplichte promotie heringevoerd, met dien verstande dat voor alle spelsoorten een speling geldt van 20% voor spelers met een officieel moyenne (was vroeger 10% voor bandstoten en driebanden). Voor de duidelijkheid staat hieronder de letterlijke tekst uit het WRPK (Wedstrijd Reglement Persoonlijke Kampioenschappen), ook te vinden op de website van de KNBB (zie sectie Carambole onder Organisatie – Reglementen).

Nog even een toelichting: het “eerste onderdeel” van een PK is meestal een voorwedstrijd, maar soms ook een directe finale. Na voorwedstrijden heeft een speler altijd een officieel moyenne en is ook niet meer verplicht te promoveren, hoe hoog zijn moyenne ook is. Hij/zij zou nog wel op verzoek kunnen promoveren, maar na de districtsfinale is meestal geen mogelijkheid meer om hetzelfde seizoen in de hogere klasse in te stappen.

Het nieuwe programma Livescore vermeldt bij de uitslagen in voorkomende gevallen “N” (Niet-officieel moyenne), “O” (Officieel moyenne), “DP”(Directe Promotie), “UP” (Uitgestelde promotie), “HD” (Halve Degradatie) of “D” (Degradatie). Deze codes zijn gebaseerd op het algemeen moyenne, dat is het in dat PK-onderdeel werkelijk gespeelde moyenne. Het programma gaat er daarbij vanuit dat het betreffende onderdeel het eerste en enige onderdeel is. En, zoals gezegd, is een districtsfinale meestal niet het eerste onderdeel. En ook niet het enige onderdeel, want daarna volgen nog de gewestelijke finale en het NK. Of een speler werkelijk promoveert of degradeert, hangt af van zijn aanvangsmoyenne voor het volgende seizoen. Dat wordt aan het einde van het seizoen bepaald door voor elke speler het gemiddelde te berekenen van de algemene moyennes van alle PK-onderdelen die die speler dat seizoen gespeeld heeft. Dat zijn er maximaal 4: voorwedstrijden, districtsfinale, gewestelijke finale en het NK. En mocht die speler in dezelfde spelsoort ook competitie gespeeld hebben en daar op een hoger gemiddelde geëindigd zijn, dan geldt het competitiegemiddelde als aanvangsmoyenne. Ook die regels zijn allemaal terug te vinden in het WRPK. De codes van Livescore zijn daardoor louter een indicatie en geven, behalve in de voorrondes, geen zekerheid of iemand daadwerkelijk verplicht direct moet promoveren. Overigens bestaat halve degradatie alleen nog maar bij enkele van de hogere (nationale) spelsoorten.

Vechtersbazen

Ik was er niet bij afgelopen weekend toen de districtsfinale bandstoten 2e klasse bij De Burgemeester werd gespeeld, maar wat ik ervan hoorde was het een flink gevecht. Zo was Pons van Roekel (Ons Tehuis) na de eerste dag de een na laatste, maar wist zich op de tweede dag naar plaats twee te knokken. Kees Verwoert (Ons Tehuis), eerder geklopt door zijn clubmaat Kees van Alfen die toen ‘n uitstekende partij speelde maar verder geen potten kon breken en als hekkensluiter eindigde, beukte verder alle andere spelers van tafel en eindigde met een moyenne van ruim 1,8 als de nieuwe kampioen in deze klasse. Paul Maas (Atlantis) veroverde de 3e plaats, dankzij een moyenne-percentage van bijna 120% (!) net vóór zijn clubgenoot Henk de Pender. Het trio hieronder (met dank aan Martin van Arnhem voor de foto’s, zie ook de fotogalerij) gaat zich in de gewestelijke finale van 24 t/m 26 maart bij De Oude Grens meten met de kampioenen uit de andere districten. Succes!