De Band dit jaar later

Normaal verschijnt De Band in de 2e week van augustus, 2 weken vóór aanvang van de competitie. Dit jaar start, mede vanwege de nasleep van de Corona, de competitie later dan normaal. Dat komt goed uit, want de drukkerij is dit jaar ook later dan normaal met vakantie. Het gevolg is, dat De Band dit jaar pas eind augustus verspreid zal worden, maar nog steeds zo’n 2 weken vóór de eerste competitiewedstrijden. Nog even geduld dus, a.u.b.

Corona protocol

Op de ALV van 10 juli j.l. is onder andere besproken welke gedragsregels wij in ons district willen afspreken om onze spelers zoveel mogelijk tegen besmetting te beschermen. Daarbij hebben we uiteraard gekeken naar het protocol dat de KNBB heeft opgesteld. Wij hebben daaruit de aanwijzingen overgenomen die wij zinnig en uitvoerbaar achten. De ALV heeft, na enkele aanpassingen, het protocol bekrachtigd. Dat houdt in dat spelers in ons district van de lokaalhouder en de tegenstanders kunnen eisen dat zij zich aan het protocol houden. Alle spelers moeten zich immers veilig genoeg voelen om deze mooie sport in alle rust te kunnen beoefenen.

Hier vind u de link naar ons protocol. Lees het aandachtig door en print het eventueel uit om in uw lokaal op te hangen.

Inschrijfgeld afgelaste PK’s

Afgelopen seizoen zijn, net als de competitie, de PK’s voortijdig afgebroken vanwege de Corona uitbraak. Het Bestuur heeft zich beraden hoe dat moet met de inschrijfgelden van de afgelaste evenementen. Daarbij is besloten dat inschrijfgelden niet gerestitueerd worden vanwege de administratieve rompslomp. Wel wordt het ‘voucher’ principe gehanteerd: spelers die zich komend seizoen voor dezelfde spelsoort opgeven, hoeven niet opnieuw inschrijfgeld te betalen. Bepalend is, of in de afgelaste of niet uitgespeelde klasse de districtsfinale al gespeeld was. Daar zitten voor het district immers de meeste kosten in.

Voor het afgelopen seizoen betekent dat concreet dat alle spelers van 2e klasse bandstoten geen ‘voucher’ krijgen, ook niet diegenen die door mochten naar het gewest, omdat de districtsfinale al gespeeld was. De spelers van 1e klasse bandstoten wel, omdat daar alleen voorwedstrijden gespeeld waren. De spelers van hoofdklasse bandstoten, die nog helemaal niet gespeeld hadden, krijgen natuurlijk ook een ‘voucher’.

Mochten onverhoopt in het komend seizoen weer wedstrijden vanwege Corona afgelast worden, dan worden voor de dan ingeschreven spelers opnieuw bovenstaande regels gehanteerd.