Leden feestcommissie gezocht

Zoals in de notulen van de ALV te lezen valt, viert ons district volgend jaar haar 50-jarig bestaan. Dat willen we niet ongemerkt laten voorbijgaan. Het Bestuur ziet graag dat een feestcommissie wordt opgericht die, in overleg met het Bestuur, een activiteit selecteert en organiseert voor alle leden in ons district. Heb jij organisatietalent, heb je leuke ideeën en/of kun je helpen met sponsoring, meld je dan aan bij mij (secretaris@districtbetuweveenendaal.nl). Doen!

Herman van den Bosch erelid district

In de afgelopen ALV heeft het Bestuur Herman van den Bosch voorgedragen als erelid van ons District. Dit vanwege zijn zeer gewaardeerde inzet als bestuurslid en wedstrijdleider van de landscompetitie in ons district gedurende zo’n 25 jaar. De ALV ging met luid applaus akkoord. Gefeliciteerd Herman, dank je wel voor je inzet en hopelijk nog vele jaren!

ALV stemt in met voorstel om geen contributie te heffen

In de Algemene Leden Vergadering van 25 juni j.l. – waarvan hier de notulen – hebben de aanwezige verenigingen allemaal ingestemd met het voorstel van het Bestuur om dit jaar géén districtscontributie te heffen en geen inschrijfgelden te vragen voor teams en PK-spelers. Dat geldt ook voor teams en PK-spelers die zich vorig jaar niet hadden ingeschreven. Het Bestuur hoopt daarmee te bereiken dat 2021-2022 een drukbezet en spannend seizoen wordt. Veel biljartplezier allemaal!