De Band 2020-2021 en Biljartprof

De Band 2020-2021 met het jaarprogramma van de competitie ligt bij alle verenigingen en kan opgehaald worden. De digitale versie staat al enige dagen op de website (zie onderaan de pagina). Mocht een vereniging tekort komen aan het aantal uitgereikte boekjes, dan kan men zich melden bij Herman v.d. Bosch of bij ondergetekende.

Zoals eerder vermeld, staan de deelnemerslijsten van de PK’s niet meer in De Band of op de website, maar alleen in Biljartprof. Iedereen kan die opvragen en zijn/haar inschrijving controleren door naar www. biljartprof.nl te gaan. Omdat je als Gast binnenkomt, moet je eerst het Gewest (Midden-Nederland) kiezen en dan onder ‘Afd/Distr’ district Betuwe-Veenendaal selecteren. Als je vervolgens onder menu ‘PK’ de keuze ‘PK’ maakt, krijg je alle wedstrijden in datumvolgorde te zien. Desgewenst kun je met ‘Spelsoort’ en ‘Klasse’ het aantal getoonde wedstrijden beperken. Door bij een wedstrijd op de knop ‘Deelnemers’ te klikken kun je zien wie er in die voorwedstrijd of directe finale zijn ingeschreven.

Aan de locatiehouders het verzoek om van de bij hun ingeplande wedstrijden de datums en aanvangstijden te controleren.

PK programma bekend

Het PK programma is vastgesteld. Ten opzichte van het concept is gelukkig niet veel veranderd:

  • er zijn, naar gelang het aantal deelnemers, enkele voorwedstrijden bijgekomen en andere verwijderd;
  • de districtsfinale Driebanden klein 3e klasse is één week eerder;
  • de districtsfinale Driebanden klein 1e klasse is één week later;
  • de NK’s die dit jaar bij de Carambole in Rumpt gespeeld worden zijn aan de kalender toegevoegd.

U kunt het PK programma terugvinden op Biljartprof (keuze PK / Wedstrijdkalender) of op deze website in de PK Agenda. Let op: in Biljartprof wordt alleen de laatste dag van een evenement genoemd, terwijl in de PK Agenda altijd een zaterdag wordt genoemd, ook als het evenement op vrijdag en/of zondag plaatsvindt. De exacte datums en de poule-indelingen ga ik zo snel mogelijk ook in Biljartprof vastleggen, dan kunt u er in uw agenda rekening mee houden.

Competitie in September van start

In Nederland zijn onlangs een paar nieuwe lokale besmettingshaarden van Covid-19 geconstateerd. Enkele daarvan lagen in district Midden-Holland, reden voor dat district om de competitie uit te stellen. Dat leidde tot vragen uit ons district, ook omdat district Midden-Holland verward werd met gewest Midden-Nederland. De KNBB reageerde met de mededeling dat zij vooralsnog geen aanleiding zien om het landelijk beleid aan te passen. Zie deze link voor het artikel van de KNBB.

In de persconferentie van gisteravond benadrukte onze premier dat we voorzichtig moeten zijn en blijven. Het laatste wat we willen is een tweede lockdown. Hij kondigde echter geen nieuwe beperkingen aan. Gelukkig kunnen we erop vertrouwen dat biljarters verstandig zijn en niet naar massa-bijeenkomsten of zo gaan. Ons district blijft daarom de richtlijnen van de KNBB volgen en drukt de leden op het hart om bij het biljarten ons protocol op te volgen.

Onze competitie gaat dus half september gewoon van start. Het rooster staat inmiddels op Biljartpoint.