Notulen ALV KNBB en enquête KNBB dopingpreventie

Op zaterdag 10 juni j.l. is in De Twee Marken in Maarn de ALV van de KNBB gehouden. Wie weten wil wat er besproken en besloten is, kan hier klikken voor de notulen.

Verder houdt de KNBB een enquête over dopingpreventie bij biljarten onder het motto: “Samen voor een Schone Afstoot“.  De enquête is anoniem en iedereen die mee wil doen kan hier klikken of, als dat niet werkt, de volgende URL in de browser plakken: http://digitale-enquete.nl/knbb/index.php/825715?lang=nl . Alvast dank namens de KNBB.