Uitslag enquête nieuwe opzet PK’s

Er hebben 22 leden gereageerd, waarvoor dank. 15 daarvan deden of doen mee aan PK’s. Veruit de belangrijkste reden om mee te doen was de sportieve uitdaging, op enige afstand gevolgd door de kans om (Nederlands) kampioen te worden en de gezelligheid. ‘Kost veel tijd’ werd het vaakst genoemd als nadeel van PK’s spelen, ook door enkele leden die wel aan de PK’s deelnamen. De kosten werden ook relatief vaak genoemd.

Diverse opmerkingen kwamen binnen op het verschijnsel ‘drukkers’. Eén reactie vond het spelen op interval in het voordeel van drukkers. Andere reacties vroegen om een ander format dat minder tijd zou kosten. Ook waren er enkele voorstellen om de PK’s wat minder formeel te maken.

Van de 15 leden die PK’s speelden waren er 9 vóór het spelen van PK’s op interval. Daarnaast waren er 6 leden die geen PK’s speelden, maar wel van mening waren dat spelen op interval een verbetering zou zijn. Met in totaal 15 vóórstemmers gaan we de KNBB mededelen dat ons District bereid is om over te gaan op het spelen van PK’s op interval.

Voor Open Kampioenschappen is geen duidelijke meerderheid aan te wijzen: 11 tegenstemmers, één ‘misschien’ en ​10 voorstemmers. Het Bestuur ziet dan ook geen aanleiding in de uitslag van de enquête om zich in dat onzekere avontuur te storten.

Klik hier voor een totaaloverzicht van de reacties.

Persoonsgegevens Ledenadministratie KNBB

Het samenstellen en versturen van uitnodigingen en uitslagen van PK’s is voor de wedstrijdleider PK een heel gedoe.  De daarvoor benodigde gegevens moet hij overal vandaan zien te halen, vooral uit de Ledenadministratie van de KNBB. Dat laatste wordt sinds kort automatisch uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens exact worden overgenomen uit de Ledenadministratie. Dat voorkomt fouten, maar het nadeel is dat alle fouten die in de Ledenadministratie staan, klakkeloos worden overgenomen. Denk aan namen die verkeerd geschreven zijn, of verouderde mailadressen. Het valt trouwens op dat ongeveer 1/3 van onze leden helemaal geen mailadres opgegeven heeft. Dat is jammer, want zo missen zij bijvoorbeeld de onlangs verstuurde enquête. Neem dus a.u.b. even de moeite om uw gegevens bij de secretaris van uw vereniging te laten corrigeren en/of aan te vullen.

Gewestelijke finale driebanden-groot familiefeestje

Het zal zeldzaam zijn dat in het Gewest vader en zoon elkaar te bestrijden krijgen. Maar met Dennis van den Hater als kampioen van het District en zijn vader Jan (beide van DOG) als goede tweede gaat dat van 5-7 januari in Sportpark De Schelp in Biddinghuizen toch echt gebeuren. Komt dat zien! Fred van den Broek (BV Vink) mag dan met zijn derde plaats reserve staan, maar hij schatte al zelf de kans nul dat één van beide die kans voorbij zou laten gaan. De Veenendalers sloten de finale sfeervol af met een gezamenlijk bezoek aan een wokrestaurant. Zie ook de fotogalerij.