Persoonsgegevens Ledenadministratie KNBB

Het samenstellen en versturen van uitnodigingen en uitslagen van PK’s is voor de wedstrijdleider PK een heel gedoe.  De daarvoor benodigde gegevens moet hij overal vandaan zien te halen, vooral uit de Ledenadministratie van de KNBB. Dat laatste wordt sinds kort automatisch uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens exact worden overgenomen uit de Ledenadministratie. Dat voorkomt fouten, maar het nadeel is dat alle fouten die in de Ledenadministratie staan, klakkeloos worden overgenomen. Denk aan namen die verkeerd geschreven zijn, of verouderde mailadressen. Het valt trouwens op dat ongeveer 1/3 van onze leden helemaal geen mailadres opgegeven heeft. Dat is jammer, want zo missen zij bijvoorbeeld de onlangs verstuurde enquête. Neem dus a.u.b. even de moeite om uw gegevens bij de secretaris van uw vereniging te laten corrigeren en/of aan te vullen.