Uitslag enquête nieuwe opzet PK’s

Er hebben 22 leden gereageerd, waarvoor dank. 15 daarvan deden of doen mee aan PK’s. Veruit de belangrijkste reden om mee te doen was de sportieve uitdaging, op enige afstand gevolgd door de kans om (Nederlands) kampioen te worden en de gezelligheid. ‘Kost veel tijd’ werd het vaakst genoemd als nadeel van PK’s spelen, ook door enkele leden die wel aan de PK’s deelnamen. De kosten werden ook relatief vaak genoemd.

Diverse opmerkingen kwamen binnen op het verschijnsel ‘drukkers’. Eén reactie vond het spelen op interval in het voordeel van drukkers. Andere reacties vroegen om een ander format dat minder tijd zou kosten. Ook waren er enkele voorstellen om de PK’s wat minder formeel te maken.

Van de 15 leden die PK’s speelden waren er 9 vóór het spelen van PK’s op interval. Daarnaast waren er 6 leden die geen PK’s speelden, maar wel van mening waren dat spelen op interval een verbetering zou zijn. Met in totaal 15 vóórstemmers gaan we de KNBB mededelen dat ons District bereid is om over te gaan op het spelen van PK’s op interval.

Voor Open Kampioenschappen is geen duidelijke meerderheid aan te wijzen: 11 tegenstemmers, één ‘misschien’ en ​10 voorstemmers. Het Bestuur ziet dan ook geen aanleiding in de uitslag van de enquête om zich in dat onzekere avontuur te storten.

Klik hier voor een totaaloverzicht van de reacties.