PK-rooster 2017-2018 op de website

Vooruitlopend op publicatie in De Band 2017-2018 is het PK-rooster en de indeling van de spelers vanaf heden op de website op te vragen. Wat de reglementen betreft is de website nog niet up-to-date, er zou bij het spelen op interval o.a. een kleine wijziging komen in de herziening van het aantal caramboles voor de volgende finale. De aanpassing van de grens van libre 4e klasse naar libre 5e klasse is wel op de website doorgevoerd: voorheen lag de scheiding op een gemiddelde van 1,25, vanaf dit seizoen is dat 1,20. Dat is gedaan met het oog op de nieuwe landelijke intervaltabel die voor Libre 5e klasse en Libre Dames gebruikt gaat worden.

Ten opzichte van het concept rooster dat half mei naar alle verenigingen is rondgestuurd, zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Die zijn in het rooster met oranje aangegeven. De voorrondes zijn met groen aangegeven. De belangrijkste wijziging is dat de districtsfinales Driebanden klein 2e klasse en Libre 4e klasse allebei één week eerder gespeeld gaan worden.

Let op 1) : Voor Driebanden klein 2e klasse worden voorwedstrijden gespeeld, voor Driebanden klein 3e klasse niet. De districtsfinale van Driebanden klein 3e klasse wordt ná de voorwedstrijden van Driebanden klein 2e klasse gespeeld. Dat wil zeggen dat directe promotie van Driebanden 3e klasse naar Driebanden 2e klasse dit jaar helaas niet mogelijk is.

Let op 2) : Er zijn voorwedstrijden ingepland voor Driebanden klein 1e klasse. Er zijn echter maar 9 inschrijvingen. Als er geen spelers bijkomen door directe promotie vanuit de 2e klasse of door late inschrijvingen, vervallen de voorwedstrijden en wordt de districtsfinale met 9 man gespeeld.