Uitslagformulieren teamcompetitie

Zoals op de ALV al is aangekondigd, zal dit jaar voor het laatst (of zo lang de voorraad strekt) de welbekende in tweevoud uitgevoerde uitslagformulieren gratis verstrekt worden aan de verenigingen die ze graag willen blijven gebruiken. Daarna zullen die verenigingen ze moeten bestellen en ook betalen. De KNBB heeft dat enerzijds besloten vanwege kostenbesparing, anderzijds omdat er een redelijk alternatief is: het uitslagformulier kan vooringevuld met namen, bondsnummers, caramboles en al van BiljartPoint gedownload en geprint worden. Dat is dan wel in enkelvoud, maar je kunt het natuurlijk net zo makkelijk 2x afdrukken.

Omdat we de verenigingen niet willen verplichten om kosten te maken, kunnen we het gebruik en dus ook het bewaren van de uitslagformulieren niet meer verplicht stellen. Dat vraag wel om nieuwe regels voor het (niet) gebruiken van de uitslagformulieren, zie achterin De Band. De praktijk zal uitwijzen of die regels goed werken.