Prijzen Districtsfinales

In de afgelopen ALV kwam aan de orde dat in ons district de kosten voor de PK’s lang niet gedekt worden door de inschrijfgelden. Met andere woorden: de niet-spelende leden betalen mee aan de leden die wel PK’s spelen. Dat riep enige protest op. Dit jaar is het aantal PK-inschrijvingen lager dan ooit. Omdat de kosten van arbiters en dergelijke gewoon doorgaan, zou dat een nog grotere financiële druk leggen op de niet-spelende leden. Het Bestuur heeft derhalve besloten om de kosten te drukken door de cadeaubonnen voor de winnaars af te schaffen. Naast het competitieve element en de gezelligheid, blijven natuurlijk de eer, de oorkondes, het kampioensvaantje en de Gewestelijke finale reden genoeg om aan de PK’s mee te blijven doen.