Licht aan het einde van de tunnel

Er gloort weer licht aan het einde van de corona-tunnel. De jongste regelgeving van de overheid staat – onder voorbehoud – toe dat vanaf 1 september weer binnensporten mogen worden georganiseerd. De 1,5 meter regel blijft echter voorlopig nog van kracht. Dat geeft al aan dat het besmettingsgevaar nog niet is geweken. De overheid schat alleen in dat het aantal besmettingen op een aanvaardbaar niveau kan blijven.

De competitie kan dus in principe op een normaal tijdstip van start gaan. Blijft alleen de vraag hoe we de 1,5 regel in de praktijk vorm kunnen geven en hoe we ook ander besmettingsgevaar tot een minimum kunnen terugbrengen. Veel biljarters behoren immers tot de hoog-risico groep. De KNBB heeft natuurlijk al heel wat haken en ogen benoemd, zie het KNBB protocol achter deze link. Ook op de u welbekende website van Bommeltje, zie deze link, wordt breed gediscussieerd over de gevolgen van de 1,5 meter regel en het voorkomen van besmettingen. Hopelijk vinden lokaalhouders en verenigingen daarin voldoende handvatten om de spelers op een verantwoorde wijze te laten biljarten.

Ondertussen is het ook duidelijk dat onze ALV niet in juni gehouden kan worden, tenzij digitaal. Gelukkig zijn er dit jaar geen ingrijpende wijzigingen op de reglementen te verwachten, dus daar hoeven we niet lang over te discussiëren. Daartegenover staat dat er veel vragen en discussies zullen zijn over de corona-maatregelen. Een digitale vergadering is dan niet werkbaar.

Het Bestuur is er nog niet over uit hoe en wanneer de ALV zal plaatsvinden. De vraag is of de inschrijvingen voor de competitie wel tot na de ALV uitgesteld kunnen worden. Het inroosteren van de competitie is namelijk een tijdrovende klus die ruim vóór aanvang van de competitie klaar moet zijn.

Wij houden u op de hoogte.