Enquête biljartlokalen

In de meest recente nieuwsbrief doet de KNBB een oproep naar verenigingen en lokaalhouders om een enquête in te vullen. De enquête moet zicht geven op de mate waarin zij te lijden hebben van de Corona maatregelen. Met die gegevens wil de KNBB sterker staan in hun onderhandelingen met de overheid. Omdat de nieuwsbrief niet iedereen bereikt zal hebben, volgt hier een link naar de betreffende pagina op de website van de KNBB. Die pagina bevat de oproep en een link naar de enquête. Hoe meer reacties hoe beter, we moeten elke kans aangrijpen om onze mooie sport te behouden!