Competitie in September van start

In Nederland zijn onlangs een paar nieuwe lokale besmettingshaarden van Covid-19 geconstateerd. Enkele daarvan lagen in district Midden-Holland, reden voor dat district om de competitie uit te stellen. Dat leidde tot vragen uit ons district, ook omdat district Midden-Holland verward werd met gewest Midden-Nederland. De KNBB reageerde met de mededeling dat zij vooralsnog geen aanleiding zien om het landelijk beleid aan te passen. Zie deze link voor het artikel van de KNBB.

In de persconferentie van gisteravond benadrukte onze premier dat we voorzichtig moeten zijn en blijven. Het laatste wat we willen is een tweede lockdown. Hij kondigde echter geen nieuwe beperkingen aan. Gelukkig kunnen we erop vertrouwen dat biljarters verstandig zijn en niet naar massa-bijeenkomsten of zo gaan. Ons district blijft daarom de richtlijnen van de KNBB volgen en drukt de leden op het hart om bij het biljarten ons protocol op te volgen.

Onze competitie gaat dus half september gewoon van start. Binnenkort komt het rooster op Biljartpoint te staan.

De Band dit jaar later

Normaal verschijnt De Band in de 2e week van augustus, 2 weken vóór aanvang van de competitie. Dit jaar start, mede vanwege de nasleep van de Corona, de competitie later dan normaal. Dat komt goed uit, want de drukkerij is dit jaar ook later dan normaal met vakantie. Het gevolg is, dat De Band dit jaar pas eind augustus verspreid zal worden, maar nog steeds zo’n 2 weken vóór de eerste competitiewedstrijden. Nog even geduld dus, a.u.b.

Corona protocol

Op de ALV van 10 juli j.l. is onder andere besproken welke gedragsregels wij in ons district willen afspreken om onze spelers zoveel mogelijk tegen besmetting te beschermen. Daarbij hebben we uiteraard gekeken naar het protocol dat de KNBB heeft opgesteld. Wij hebben daaruit de aanwijzingen overgenomen die wij zinnig en uitvoerbaar achten. De ALV heeft, na enkele aanpassingen, het protocol bekrachtigd. Dat houdt in dat spelers in ons district van de lokaalhouder en de tegenstanders kunnen eisen dat zij zich aan het protocol houden. Alle spelers moeten zich immers veilig genoeg voelen om deze mooie sport in alle rust te kunnen beoefenen.

Hier vind u de link naar ons protocol. Lees het aandachtig door en print het eventueel uit om in uw lokaal op te hangen.