Rekenhulp verkorte partijen

Er is een rekenhulp beschikbaar voor verkorte partijen. Als je op deze link klikt kun je de Excel rekenhulp downloaden. Wellicht moet je na openen van het Excel bestandje op de knop ‘Bewerken inschakelen’ klikken. Vul aan het begin van de partij onder ‘te maken’ het normale aantal te maken caramboles in van speler A en B. Vul ook ‘Percentage verkort’ (50%, 75%) in. Daarna berekent het tool de in de verkorte partij te maken caramboles. Vul na afloop de uitslag in. Alleen als de verkorte partij door tijdgebrek niet uitgespeeld kon worden, verschijnen er percentages onder ‘percentages behaald’. Tik in dat geval het hoogste percentage van de twee over in het invoerveld ‘Percentage verkort’.

Neem daarna de herberekende caramboles en beurten over in Biljartpoint.

De rekenhulp is ook op dezelfde manier te gebruiken als een volledige partij door tijdgebrek niet uitgespeeld kon worden. Vul daarbij ‘Percentage verkort’ pas in nadat de ‘percentages behaald’ berekend zijn.

Gevolgen vervroegde sluiting Horeca

De overheid heeft landelijk ingesteld dat Horeca-gelegenheden om 22:00 uur moeten sluiten. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de competitie, normaal gesproken zijn de wedstrijden dan nog niet klaar. De maatregel geldt voorlopig voor 3 weken. Uitstellen van alle wedstrijden, zelfs voor 3 weken, is organisatorisch geen optie. Daarnaast is er geen enkele zekerheid dat het na 3 weken weer terug naar normaal gaat. Het Bestuur heeft daarom in spoedberaad de volgende keuzes gemaakt met als doel de competitie zo goed en zo kwaad mogelijk voort te kunnen zetten.

 1. Alle wedstrijden beginnen om 19:00 uur. Mochten niet alle teamleden op die tijd aanwezig kunnen zijn, dan dient de volgorde van de te spelen partijen daarop te worden aangepast.
 2. Zo mogelijk wordt er op 2 tafels gespeeld, desnoods zonder arbiter.
 3. Is maar één tafel beschikbaar, dan worden verkorte partijen gespeeld als volgt:
  – B1 : 50% van de caramboles;
  – B2 : 75% van de caramboles;
  – C1 : 50% van de caramboles;
  – C2 : 75% van de caramboles;
  – C3 en C4 : 100% van de caramboles (geen verkorting).
  Het aantal te maken caramboles wordt daarbij afgerond naar boven. Bijvoorbeeld: iemand in de C2 die 70 caramboles moet maken, maakt nu 75% van 70 = 52,5, afgerond naar boven = 53 caramboles. De partij eindigt als één van de spelers zijn aantal heeft bereikt, met nabeurt indien van toepassing.
 4. De uitslag wordt als volgt bepaald en in Biljartpoint ingevoerd. Hebben beide spelers het als boven berekende aantal bereikt, dan wordt hun normale aantal caramboles in Biljartpoint ingevoerd (remise). Heeft slechts één van beide spelers het als boven berekende aantal bereikt, dan wordt zijn normale aantal caramboles in Biljartpoint ingevoerd. Het aantal caramboles van de andere speler wordt berekend door het behaalde aantal caramboles te vermenigvuldigen met 2 bij 50% en te delen door 0,75 bij 75%, afgerond naar beneden. Bijvoorbeeld: in de B2 moet speler A normaal 21 caramboles maken en speler B 18. Speler A moet nu 75% van 21 = 16 caramboles maken, speler B 75% van 18 = 14 caramboles. Speler B is uit, speler A heeft 13 caramboles. In Biljartpoint wordt voor speler B 18 caramboles ingevuld, speler A krijgt 13 / 0,75 = 17,33 afgerond naar beneden = 17 caramboles (8 matchpunten).
  De beurten worden, ook in geval van remise, eveneens voor Biljartpoint herberekend door te vermenigvuldigen met 2 bij 50% en te delen door 0,75 bij 75%, afgerond naar beneden. Zou in het voorbeeld speler B in 38 beurten uit zijn, dan wordt dus het aantal beurten voor Biljartpoint 38 / 0,75 = 50,66 afgerond naar beneden = 50 beurten. Daarmee komt speler A uit op een moyenne van 0,360 en speler B op een moyenne van 0,340.
 5. Mocht incidenteel de laatste partij toch niet volledig uitgespeeld kunnen worden, dan worden op Biljartpoint de werkelijk gemaakte caramboles en beurten ingevuld. Herman van der Bosch, de Wedstrijdleider Competitie, zal die caramboles en beurten naar verhouding tot het aantal te maken caramboles herberekenen naar 100% en de uitslag overeenkomstig aanpassen.
  NB: speler A en B dienen evenveel beurten te hebben gemaakt. Kan speler A of B zijn beurt niet afmaken, dan vervallen alle in die beurt reeds gemaakte caramboles (de vorige beurt is de laatste beurt).

Het wordt sterk geadviseerd om voorlopig in ieder geval van de verkorte of niet uitgespeelde partijen de tellijsten te bewaren. Mochten er rekenfouten aan het licht komen, dan kunnen die aan de hand van de tellijsten alsnog gecorrigeerd worden.

Het spelen van verkorte partijen kan leiden tot grotere schommelingen in matchpunten en moyennes dan normaal. Het is niet anders, iedereen kan daar last of profijt van hebben. Belangrijker is, dat we de competitie zo eerlijk mogelijk voortzetten. Mochten er vragen zijn over het bovenstaande, neem dan contact op met Herman v.d. Bosch of ondergetekende.

Over de gevolgen voor de PK’s wordt binnenkort beslist.

De Band 2020-2021 en Biljartprof

De Band 2020-2021 met het jaarprogramma van de competitie ligt bij alle verenigingen en kan opgehaald worden. De digitale versie staat al enige dagen op de website (zie onderaan de pagina). Mocht een vereniging tekort komen aan het aantal uitgereikte boekjes, dan kan men zich melden bij Herman v.d. Bosch of bij ondergetekende.

Zoals eerder vermeld, staan de deelnemerslijsten van de PK’s niet meer in De Band of op de website, maar alleen in Biljartprof. Iedereen kan die opvragen en zijn/haar inschrijving controleren door naar www. biljartprof.nl te gaan. Omdat je als Gast binnenkomt, moet je eerst het Gewest (Midden-Nederland) kiezen en dan onder ‘Afd/Distr’ district Betuwe-Veenendaal selecteren. Als je vervolgens onder menu ‘PK’ de keuze ‘PK’ maakt, krijg je alle wedstrijden in datumvolgorde te zien. Desgewenst kun je met ‘Spelsoort’ en ‘Klasse’ het aantal getoonde wedstrijden beperken. Door bij een wedstrijd op de knop ‘Deelnemers’ te klikken kun je zien wie er in die voorwedstrijd of directe finale zijn ingeschreven.

Aan de locatiehouders het verzoek om van de bij hun ingeplande wedstrijden de datums en aanvangstijden te controleren.