PK programma bekend

Het PK programma is vastgesteld. Ten opzichte van het concept is gelukkig niet veel veranderd:

  • er zijn, naar gelang het aantal deelnemers, enkele voorwedstrijden bijgekomen en andere verwijderd;
  • de districtsfinale Driebanden klein 3e klasse is één week eerder;
  • de districtsfinale Driebanden klein 1e klasse is één week later;
  • de NK’s die dit jaar bij de Carambole in Rumpt gespeeld worden zijn aan de kalender toegevoegd.

U kunt het PK programma terugvinden op Biljartprof (keuze PK / Wedstrijdkalender) of op deze website in de PK Agenda. Let op: in Biljartprof wordt alleen de laatste dag van een evenement genoemd, terwijl in de PK Agenda altijd een zaterdag wordt genoemd, ook als het evenement op vrijdag en/of zondag plaatsvindt. De exacte datums en de poule-indelingen ga ik zo snel mogelijk ook in Biljartprof vastleggen, dan kunt u er in uw agenda rekening mee houden.

Competitie in September van start

In Nederland zijn onlangs een paar nieuwe lokale besmettingshaarden van Covid-19 geconstateerd. Enkele daarvan lagen in district Midden-Holland, reden voor dat district om de competitie uit te stellen. Dat leidde tot vragen uit ons district, ook omdat district Midden-Holland verward werd met gewest Midden-Nederland. De KNBB reageerde met de mededeling dat zij vooralsnog geen aanleiding zien om het landelijk beleid aan te passen. Zie deze link voor het artikel van de KNBB.

In de persconferentie van gisteravond benadrukte onze premier dat we voorzichtig moeten zijn en blijven. Het laatste wat we willen is een tweede lockdown. Hij kondigde echter geen nieuwe beperkingen aan. Gelukkig kunnen we erop vertrouwen dat biljarters verstandig zijn en niet naar massa-bijeenkomsten of zo gaan. Ons district blijft daarom de richtlijnen van de KNBB volgen en drukt de leden op het hart om bij het biljarten ons protocol op te volgen.

Onze competitie gaat dus half september gewoon van start. Het rooster staat inmiddels op Biljartpoint.

De Band dit jaar later

Normaal verschijnt De Band in de 2e week van augustus, 2 weken vóór aanvang van de competitie. Dit jaar start, mede vanwege de nasleep van de Corona, de competitie later dan normaal. Dat komt goed uit, want de drukkerij is dit jaar ook later dan normaal met vakantie. Het gevolg is, dat De Band dit jaar pas eind augustus verspreid zal worden, maar nog steeds zo’n 2 weken vóór de eerste competitiewedstrijden. Nog even geduld dus, a.u.b.