Doorstart/herstart competitie

De nieuwe regelgeving maakt het onder voorwaarden weer mogelijk om binnensporten, waaronder biljarten, te beoefenen. In de jongste nieuwsbrief van de KNBB staan de nieuwe richtlijnen. Die richtlijnen komen er op neer dat in het kader van de sportbeoefening de locaties tot na 22:00 open mogen blijven, mits er geen cafégasten meer binnen zijn of kunnen komen (deur op slot) en de bar dicht is. Voorzichtigheidshalve zou de locatie het advies van de KNBB, om een SBI-code aan haar KVK-registratie toe te voegen, kunnen opvolgen. Onder de aanname dat alle locaties bereid zijn de richtlijnen op te volgen, is het mogelijk de competitie te hervatten zonder verkorte partijen of afwijkende starttijden (in overleg eerder beginnen mag natuurlijk altijd).

Door afgelopen lockdown zijn heel wat speelrondes niet gespeeld. Zóveel dat het absoluut uitgesloten is om die wedstrijden allemaal nog vóór de gewestelijke en landelijke finales gespeeld te krijgen. Bij het hervatten is het het belangrijkste dat, zoals gebruikelijk is, elk team na afloop tegen elk ander team- en daardoor ook evenveel partijen – heeft gespeeld. Dat lukt alleen als men een halve, hele of anderhalve ronde speelt. De consequenties zijn per klasse verschillend:

  • A-klasse: speelt dit seizoen een halve ronde en dat blijft zo. Er waren 4 partijen niet gespeeld (ronde 9 en 10), maar die kunnen ingehaald worden. De nieuwe datums voor die partijen staan binnenkort in Biljartpoint.
  • B1 en C1: deze klassen zouden dit seizoen een hele ronde spelen. Dat gaat niet meer lukken. Dan zijn er twee alternatieven: de eerste halve ronde, waaraan men al begonnen was, uitspelen door de niet gespeelde rondes van die helft opnieuw in te plannen, en de tweede halve ronde niet te spelen. Dat zou betekenen dat men eind februari, begin maart al uitgespeeld zou zijn en dat is niet aantrekkelijk. Het bestuur heeft daarom gekozen voor het andere alternatief: de eerste halve ronde als niet gespeeld beschouwen en te beginnen met de tweede halve ronde (die eigenlijk al begonnen had moeten zijn). Vanaf aanstaande maandag 31 januari gaan de B1 en de C1 dus weer spelen, en wel volgens het bestaande schema voor die week en dito voor de volgende weken. Dat betekent dat de B1 begint met ronde 17 en de C1 met ronde 19. T.z.t. worden de tot nu toe niet gespeelde partijen van de tweede helft na afloop van het bestaande schema opnieuw ingepland en in Biljartpoint gezet.
  • B2, C2, C3 en C4: deze klassen zouden dit seizoen anderhalve ronde spelen. Dat wordt nu teruggebracht naar één hele ronde. In alle vier klassen is gelukkig de eerste halve ronde helemaal (op een enkele inhaalwedstrijd na) uitgespeeld. Idealiter zou dan de tweede helft, die al bijna helemaal gespeeld had moeten zijn, opnieuw ingepland kunnen worden. Dan zou namelijk elk team aan het einde van het seizoen één keer uit en één keer thuis gespeeld hebben. De meeste biljartlocaties hebben echter meerdere teams en een beperkt aantal biljarts. Daardoor is het opnieuw inplannen geen optie, dan lopen we vast met het aantal beschikbare tafels. In plaats daarvan is besloten om de tweede halve ronde over te slaan en te herstarten vanaf de eerste wedstrijd van de derde halve ronde. Dat betekent voor de B2, de C2 en de C4 dat men vanaf maandag 14 februari a.s. begint met ronde 23. De C3 begint vanaf maandag 14 februari met ronde 19.
    Dringend verzoek om tussen nu en 14 februari alle eventuele inhaalwedstrijden uit de eerste helft in te plannen en géén andere wedstrijden te spelen!

Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande manier van hervatten tot gevolg heeft dat team A meestal 2x thuis (of uit) speelt tegen team B. Daar staat tegenover dat team A 2x uit (of thuis) speelt tegen team C. Grosso modo speelt men dus evenveel thuis- als uitwedstrijden, alleen niet om en om per tegenstander. Het is niet anders, het zijn rare tijden en we mogen blij zijn dat er weer gebiljart kan worden.

Ten slotte nog het volgende. Het Corona toegangsbewijs is nog steeds verplicht en het bestuur verwacht dat de locaties daar voor uw eigen veiligheid goed op controleren. Kan een speler geen Corona toegangsbewijs tonen, dan krijgt hij geen toegang. Zijn team heeft dan de keuze om een reservespeler op te stellen, een dubbelpartij te spelen of 0 – 10 per niet gespeelde wedstrijd te laten noteren. Teams die door de verplichte QR-code niet of meestal niet in staat zijn om hun wedstrijden te spelen, wordt geadviseerd om nog vóór de herstart (d.w.z. vóór 31 januari c.q. vóór 14 februari) zich terug te trekken. Ten tijde van inschrijven was de verplichting tot tonen van een QR-code nog niet bekend, vandaar dat men zich kan beroepen op overmacht en er geen boete van €100,- in rekening zal worden gebracht. Als eenmaal de competitie hervat is, gelden weer de normale regels t.a.v. terugtrekken van een team.