De keuzetrekstoot

In het SAR zijn al geruime tijd geen wezenlijke wijzigingen opgenomen ten aanzien van het nemen van de keuzetrekstoot. Helaas bestaan er bij spelers zonder arbitersopleiding toch wat misverstanden over, die ik hieronder even wil benoemen.

  • De keuzetrekstoot dient gelijktijdig genomen te worden. Dat wil zeggen dat beide spelers afgestoten moeten hebben vóórdat de eerste bal de bovenband raakt. Is een van de spelers te laat, dan is de keuze aan de speler van de eerste bal. Echter, als de tweede speler nog niet aangelegd had op het moment dat de eerste speler afstootte, dan moet de keuzetrekstoot overgedaan worden;
  • Iedereen weet dat de keuzetrekstoot rechtstreeks naar de bovenband moet. Niet iedereen weet, dat de bal daarna een andere band – ook een lange band – mag raken. De bovenband mag geen tweede keer geraakt worden, anders is de keuze aan de andere speler. Raken de ballen elkaar, dan moet de keuzetrekstoot overgedaan worden;
  • Het bepalen van welke bal het dichtst bij de benedenband ligt, moet visueel gebeuren. Met andere woorden: er mogen geen hulpmiddelen bij gebruikt worden. Als er van links en rechts (beoordeling vanaf de bovenband is te onnauwkeurig) geen duidelijk verschil te zien is, dan dient de keuzetrekstoot overgenomen te worden. In de praktijk heb ik dat nog nooit zien gebeuren, ook al is er geen waarneembaar verschil. Ik vermoed dat dat een prestigekwestie is, zo van: IK zie wel een verschil.