Reglementswijzigingen

De reglementen van KNBB Carambole voor seizoen 2019-2020 zijn op de betreffende website beschikbaar, zie deze link. Het WRPK (wedstrijdreglement PK) is volledig herschreven in verband met het spelen met intervallen. Verder zijn de volgende punten van belang:

  • Spelers dienen nu uiterlijk 15 i.p.v. 30 minuten vóór aanvang van een PK aanwezig te zijn. Moet de speler direct een partij spelen, dan geldt, zoals bij elke partij, tevens dat hij/zij speelbereid is, d.w.z. in tenue en met ‘de keu in aanslag’, zodat op tijd met inspelen kan worden begonnen;
  • De inspeeltijd is verlengd naar 5 minuten, de arbiter geeft na 4 minuten aan dat er nog één minuut over is;
  • Opgerolde mouwen zijn officieel toegestaan, spijkerstof en sportschoenen zijn nog steeds officieel verboden. De kleur van de schoenen is niet voorgeschreven;
  • In het SAR (Spel- en Arbitrage Reglement) is verduidelijkt hoe een arbiter zich moet opstellen: ” Bij voorkeur dient de arbiter zich zodanig op te stellen dat hij de afstoot kan zien (haaks op de keuvoering) en in de snijlijn staat naar bal 3.”;
  • In het SAR zijn ook aanwijzingen opgenomen voor het spelen met een beurtenlimiet, met name het annonceren van de voorlaatste en laatste beurt. Let op: na de laatste beurt van de begonnen speler dient “gelijkmakende beurt” geannonceerd te worden en de ballen voor de acquit opgezet te worden;
  • Markers voor het terugplaatsen van gepoetste ballen waren al toegestaan, maar worden nu ook in het SAR aanbevolen.