Afscheid bestuursleden

Dit seizoen zijn  drie leden van het districtsbestuur gestopt: Cees Vink en Simon Pattiata (voortijdig vanwege gezondheidsproblemen) en Roy Manupassa (per einde dit seizoen). Het bestuur heeft de ALV aangegrepen om afscheid van hen te nemen in aanwezigheid van de leden. Roy werd, vanwege zijn jarenlange inzet als arbiterscoördinator, daarbij onder luid applaus benoemd tot Lid van Verdienste. Tom Lely is aangesteld als de nieuwe arbiterscoördinator.

In de fotogalerij enkele foto’s van het gebeuren.

20170519_212525