Het laatste nieuws

 • Prijzen Districtsfinales

  In de afgelopen ALV kwam aan de orde dat in ons district de kosten voor de PK’s lang niet gedekt worden door de inschrijfgelden. Met andere woorden: de niet-spelende leden betalen mee aan de leden die wel PK’s spelen. Dat riep enige protest op. Dit jaar is het aantal PK-inschrijvingen lager dan ooit. Omdat de kosten van arbiters en dergelijke gewoon doorgaan, zou dat een nog grotere financiële druk leggen op de niet-spelende leden. Het Bestuur heeft derhalve besloten om de kosten te drukken door de cadeaubonnen voor de winnaars af te schaffen. Naast het competitieve element en de gezelligheid, blijven natuurlijk de eer, de oorkondes, het kampioensvaantje en de Gewestelijke finale reden genoeg om aan de PK’s mee te blijven doen.

 • Uitslagformulieren teamcompetitie

  Zoals op de ALV al is aangekondigd, zal dit jaar voor het laatst (of zo lang de voorraad strekt) de welbekende in tweevoud uitgevoerde uitslagformulieren gratis verstrekt worden aan de verenigingen die ze graag willen blijven gebruiken. Daarna zullen die verenigingen ze moeten bestellen en ook betalen. De KNBB heeft dat enerzijds besloten vanwege kostenbesparing, anderzijds omdat er een redelijk alternatief is: het uitslagformulier kan vooringevuld met namen, bondsnummers, caramboles en al van BiljartPoint gedownload en geprint worden. Dat is dan wel in enkelvoud, maar je kunt het natuurlijk net zo makkelijk 2x afdrukken.

  Omdat we de verenigingen niet willen verplichten om kosten te maken, kunnen we het gebruik en dus ook het bewaren van de uitslagformulieren niet meer verplicht stellen. Dat vraag wel om nieuwe regels voor het (niet) gebruiken van de uitslagformulieren, zie achterin De Band. De praktijk zal uitwijzen of die regels goed werken.

 • De Band 2017-2018

  Het uitbrengen van De Band had dit jaar heel wat voeten in de aarde. Eerst was de BiljartPoint beheerder op vakantie. Daarna pas kon het competitierooster op BiljartPoint en van daaruit in De Band worden gezet. De Band is ondertussen klaar,  maar de drukker is pas maandag terug van vakantie. Twee keer pech dus. De roosters van de PK’s en de teamcompetitie staan al enige tijd online, nu is ook de complete versie van De Band op onze website beschikbaar. Maar let op: evenals de papieren versie zal De Band op de website NIET in de loop van het jaar bijgewerkt worden. Voor actuele informatie kunt u beter rechtstreeks BiljartPoint of het PK document op onze website raadplegen.

 • Notulen ALV KNBB en enquête KNBB dopingpreventie

  Op zaterdag 10 juni j.l. is in De Twee Marken in Maarn de ALV van de KNBB gehouden. Wie weten wil wat er besproken en besloten is, kan hier klikken voor de notulen.

  Verder houdt de KNBB een enquête over dopingpreventie bij biljarten onder het motto: “Samen voor een Schone Afstoot“.  De enquête is anoniem en iedereen die mee wil doen kan hier klikken of, als dat niet werkt, de volgende URL in de browser plakken: http://digitale-enquete.nl/knbb/index.php/825715?lang=nl . Alvast dank namens de KNBB.

Klik hier om ouder nieuws te bekijken.