Het laatste nieuws

 • Jaap Wagensveld Gewestelijk kampioen

  In het weekeinde van 6-8 oktober werden de eerste Gewestelijke finales van dit seizoen gespeeld. Bij het driebanden klein 3e klasse was het meteen raak: Jaap Wagensveld (Carambole) werd knap eerste met een neuslengte verschil op de nummer twee. Jaap kennende gaat hij bij het NK in het weekeinde van 10-12 november in Roosendaal wéér voor goud. Wie komt hem aanmoedigen?

  Medefinalist Marco Hooijmans (Vink) kwam, gehinderd door het materiaal en andere onregelmatigheden, niet verder dan een 7e plaats. Jerry Tabor en Joop van den Brenk (beide van De Burgemeester) kwamen in het Libre 5e klasse met een 7e en 8e plaats ook niet ver, maar dat mocht de pret niet drukken. Zoals Jerry zei: “Een illusie armer, maar een ervaring rijker”.

 • Afvaardigingsbeleid Gewest

  Het Gewest Midden Nederland 1 heeft in het afvaardigingsbeleid nog eens op papier gezet wat de regels zijn voor met name de situatie wanneer één van de spelers niet of niet op tijd komt opdagen. Belangrijk daarbij is, dat de reservespeler van het district op tijd en in tenue aanwezig dient te zijn voor het geval één van de finalisten niet of niet op tijd komt opdagen. Let wel: een speler is niet verplicht zich als reserve op te geven, maar ALS een speler zich opgeeft, verplicht hij/zij zich daartoe. Zonder bericht niet komen opdagen wordt even zwaar aangerekend als het niet komen opdagen van een speler, d.w.z. kans op een boete en uitsluiting van PK’s in het volgende jaar.

  Zodra alle 8 spelers gearriveerd zijn, kan de reservespeler naar wens vertrekken.

 • Nieuwe Reglementen

  Sinds een week of twee zijn de reglementen voor seizoen 2017-2018 officieel door de KNBB gepubliceerd. Iedereen kan daar kennis van nemen op de website van de KNBB (hier klikken). Buiten de nieuwe moyennetabellen is er weinig veranderd. Ik geef hieronder de voornaamste punten weer.

  • Het is volgens de kledingvoorschriften nu toegestaan om van lange overhemden de mouwen op te stropen
  • Partij- en totaalgemiddeldes dienen naar beneden afgerond te worden (3 cijfers achter de komma voor driebanden, 2 cijfers voor de andere spelsoorten)
  • In het Spel- en Arbitrage Reglement is de definitie van een biljardé aangescherpt. Het constateren zal daarmee overigens niet makkelijker worden.

  Niet veel schokkends dus. Veel biljartplezier dit seizoen!

 • De Band 2017-2018 is uit

  Zoals velen al gezien zullen hebben is De Band 2017-2018 gedrukt en over de verenigingen verspreid. De oplage is dit jaar verhoogd ten opzichte van vorig jaar, toen het wel erg krap uitkwam met de boekjes. Wij hebben dit jaar gerekend op 2 boekjes per locatie en gemiddeld 2 boekjes per team. Stem even met je teamgenoten af wie graag een boekje wil en wie net zo lief de actuele situatie van internet afhaalt, dan komen we een heel eind. Mochten er toch verenigingen zijn die boekjes te kort komen, neem dan contact op met de secretaris, want er is nog een aantal boekjes in reserve.

Klik hier om ouder nieuws te bekijken.