Het laatste nieuws

 • Reactie district op voorstellen CBC

  Twee verenigingen hebben gehoor gegeven aan onze oproep om hun mening te geven over de voorstellen van de CBC voor seizoen 2017-2018. Het Bestuur wil bij deze hen en alle anderen die zich verdiept hebben in die voorstellen op de hoogte stellen van de officiële reactie van ons district. De reactie is hier onverkort te lezen.

 • Weinig reacties op nieuwe voorstellen CBC

  Tot nu toe heeft slechts één vereniging schriftelijk gereageerd op onze uitnodiging om kritiek te leveren op de voorstellen van de Commissie Breedtesport Carambole voor het komende seizoen (zie het eerdere nieuwsbericht op onze website). Uit die reactie en uit meerdere reacties van individuele leden hebben we wel twee conclusies kunnen trekken. De voornaamste is, dat de nieuwe moyennetabel ongewenste consequenties heeft voor de C1-competitie. Terwijl momenteel al de laatste partij meestal pas ruim na 12 uur eindigt, zouden de hogere aantallen caramboles wellicht leiden tot nog een uur extra. Diverse C1-spelers hebben al aangegeven dan te stoppen met de competitie.

  Het Bestuur deelt die zorg en zal dat aan de CBC kenbaar maken. Mocht de moyennetabel toch ongewijzigd ingevoerd worden, dan zal het Bestuur aan de leden voorstellen om in ons district de huidige moyennetabel voor de C1 te blijven gebruiken.

  Een andere opvallende wijziging is, dat de meeste PK-klassen met intervallen gespeeld zouden gaan worden. De hogere klassen blijven ongewijzigd. Veel PK-spelers hebben daar positief op gereageerd, omdat ze vinden dat dat de PK’s aantrekkelijker maakt voor al die spelers die nu net boven de ondergrens van hun klasse zitten. Ook dat zal het Bestuur tijdig bij de CBC kenbaar maken.

  De CBC verzamelt tot 1 december de reacties van de districten (jullie reacties zijn dus nog steeds welkom). Die zullen in de vergadering van 8 december van de CBC worden meegenomen in de besluitvorming. Uit de recente brief van de CBC blijkt dat ze daarbij afgaan op de meerderheid qua ledenaantallen. Dat is weliswaar democratisch, maar de invloed van ons relatief kleine district is daardoor noodzakelijkerwijs beperkt.

 • Johan van Hemert wint DF libre 2e klasse

  In het weekend van 18 tot 20 november werd bij Carambole in Beesd de Districtsfinale libre 2e klasse gespeeld. Gelukkig staan daar 4 tafels, want er waren behoorlijk wat langdurige partijen bij. Door elke dag één ronde op 4 tafels te spelen kon voorkomen worden dat het nachtwerk werd.

  Na 6 ronden lang ongeslagen aan kop te hebben gestaan, moest Jan van den Hater in de laatste ronde het spreekwoordelijke hoofd buigen voor Johan van Hemert, die daarmee ook op 6 gewonnen partijen kwam. Dankzij een ruim hoger gemiddelde – mede door een partij waarin hij de 90 caramboles in 10 beurten afraffelde – mocht onze Wedstrijdleider-PK Christoffel de ‘gouden’ plak aan Johan uitreiken. Daar was Jan niet heel erg treurig om: hij is toch geplaatst voor de Gewestelijke finale omdat die van 9 tot 11 december ook bij de Carambole wordt gehouden. Edwin van Holten moest zich met brons en een plaats op de reservelijst tevreden stellen.

  Zie ook de fotogalerij, met dank aan Hans de Ridder.

  20161120-df-libre-2e-kl

 • Cees Vink bij aftreden onderscheiden

  Afgelopen donderdag 10 november heeft Cees het voorzitterschap van ons district formeel overgedragen aan Dennis Wijers. Dennis blijft ad-interim voorzitter tot de eerstkomende ALV, waarin de nieuwe voorzitter zal worden verkozen.

  De eerste daad van Dennis als nieuwe voorzitter was de aftredende voorzitter uit naam van de KNBB te eren met de titel Bondsridder KNBB en het bijbehorende speldje uit te reiken.

  Het Bestuur dankt Cees voor zijn jarenlange inzet voor het biljarten in het algemeen en voor District Betuwe-Veenendaal in het bijzonder. Het ga je goed Cees, we hopen dat je nog lang en met veel plezier in ons midden  blijft biljarten.

  20161110-onderscheiding-cees

Klik hier om ouder nieuws te bekijken.