Het laatste nieuws

 • Districtsfinale Libre 1e klas prooi voor Lucien Dumas

  Pas tegen 7 uur ‘s avonds viel bij De Burgemeester de beslissing in de Districtsfinale Libre-klein 1e klasse. Nico Meerveld, vanaf de eerste ronde aan de leiding in het klassement, kreeg geen vat op het open spel van Lucien Dumas. Met nog één carambole te gaan gaf Lucien door de spanning nog drie beurten weg, maar Nico, totaal uit zijn spel, kon er niet van profiteren en werd zo in de laatste ronde alsnog geklopt. Erik Wennekes, na ronde 4 nog op de 6e plaats, knokte zich, mede door zijn hoogste serie van 73, terug naar het brons.

  Hieronder de winnaars. Gefeliciteerd! Zie ook de fotogalerij.

  2017-01-15 DF Libre klein 1e klasse

 • Betuwe-Veenendaal terug naar MN1

  Vorig jaar op de ALV heeft ons district bij meerderheid – maar niet unaniem – besloten om bij MN2, afdeling 2 van Gewest Midden-Nederland, te blijven. Die beslissing heeft het Gewest in verlegenheid gebracht. Organisatorisch bleek de 3 – 5 verdeling van de districten over MN1 en MN2 niet houdbaar. In het jongste voorzittersoverleg van het Gewest kwam de verdeling opnieuw ter sprake. Wij hebben toen aangegeven dat wij de keuze opnieuw wilden voorleggen aan onze verenigingen, met de kans dat de keuze wederom op MN2 zou kunnen vallen. Het Gewest wilde dat niet afwachten en laat ons dit keer niet de keuze.

  Na twee jaar in MN2 gaan wij dus met ingang van seizoen 2017-2018 weer terug naar MN1, waar inmiddels Bea Stitselaar-Kok wedstrijdleider is. Na gesteggel over de verdeling van de finaleplaatsen heeft het Gewest ook die knoop doorgehakt: ter compensatie krijgt ons district, evenals de andere fusiedistricten Het Sticht en Eem&Flevoland, twee vaste finalisten, Amsterdam één en de resterende finaleplaats is voor het organiserende district. Komend seizoen zullen we dus voor de gewestelijke finales in ons district drie man/vrouw mogen leveren en voor de overige gewestelijke finales twee.

  Wat de verdeling van de districten over de gewesten betreft: de KVC heeft onlangs een concept gepubliceerd om te komen tot een provinciale indeling, zie deze link. Het Districtsbestuur heeft, zoals dat heet, “gemengde gevoelens” over wéér een verhuizing. Wij horen graag, per mail of anderszins, hoe u denkt over open provinciale kampioenschappen en een daarbij passende verdeling van de districten op basis van provincies.

 • Nieuwjaars borrel 7 januari

  Het jaar 2016 loopt ten einde, 2017 staat voor de deur. Omdat het vorig jaar erg gezellig was, willen we ook dit nieuwe jaar inluiden met een Nieuwjaars borrel. Het Bestuur nodigt alle leden uit om op 7 januari, vóórdat de competitie en de PK´s weer losbarsten, van 16:00 tot 18:00 uur in De Biezenwei in Opheusden het glas te heffen op een voorspoedig 2017. Daar het een lustrumjaar is – het district bestaat dan namelijk 45 jaar – gaan we de borrel aankleden met wat extra eetbaars. Iedereen graag tot ziens, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

 • Reactie district op voorstellen CBC

  Twee verenigingen hebben gehoor gegeven aan onze oproep om hun mening te geven over de voorstellen van de CBC voor seizoen 2017-2018. Het Bestuur wil bij deze hen en alle anderen die zich verdiept hebben in die voorstellen op de hoogte stellen van de officiële reactie van ons district. De reactie is hier onverkort te lezen.

Klik hier om ouder nieuws te bekijken.