Vrijwilliger(s) gezocht voor het districtsbestuur

Momenteel is Dennis Wijers voorzitter ad interim en vervult Christoffel van Esterik, algemeen bestuurslid, ad interim de functie van wedstrijdleider PK. Verder is Roy Manupassa, onze arbiterscoördinator, aftredend en niet herkiesbaar. Wij zijn blij dat Dennis zich weer verkiesbaar stelt als voorzitter. Inmiddels heeft zich ook al  iemand aangemeld die mogelijk de taak van Roy over gaat nemen. Wij zitten dus nog dringend verlegen om een vrijwilliger die mee wilt helpen om de PK’s in ons district in goede banen te leiden.

Mochten er voor die drie functies nog meer vrijwilligers zijn, dan kunnen zij zich bij mij melden (secretaris@districtbetuweveenendaal.nl). Op de eerstkomende ALV, vrijdagavond 19 mei a.s. (staat die datum al in uw agenda?) kan de vergadering zich vervolgens uitspreken over de samenstelling van het bestuur.