Verplichte controle QR-code

Vanaf morgen is de Horeca verplicht om bij binnenkomst te controleren op de QR-code van de bezoekers. Het is aangekondigd als een verlichting, omdat daarmee de 1,5 meter regel komt te vervallen. Echter, bij het biljarten is de 1,5 regel nauwelijks een beperking en de verplichte QR-code juist wél. Diverse spelers zijn, om uiteenlopende redenen, niet in bezit van een QR-code. En ten hoogste 24 uur vóór elke wedstrijd naar de GGD voor een test is een hele opgaaf. We moeten dus verwachten dat diverse teams door de nieuwe Corona regelgeving in de problemen komen.

Het Bestuur hoopt er toch op dat we de teamcompetitie en de PK’s zoveel mogelijk door kunnen laten gaan en stelt, in geval iemand niet in bezit is van een QR-code of testbewijs, de volgende maatregelen voor:

  • Locatiehouders nemen hun eigen verantwoordelijkheid wat betreft het al of niet controleren van QR-codes. Er gaan namelijk geluiden dat diverse Horeca-gelegenheden niet mee willen doen aan de verplichte controle. Informeer dus eerst bij de locatiehouder wat hij van plan is.
  • Probeer een reserve te vinden die wél toegang heeft, of laat een dubbelpartij spelen. Er is geen limiet op invallers en de limiet op dubbelpartijen (maximaal 5 per team per jaar) komt vooralsnog te vervallen.
  • Of stel, in overleg met het andere team, de wedstrijd uit. De QR-code controle geldt momenteel tot 1 november, hopelijk wordt de maatregel niet verlengd en kunnen we daarna de uitgestelde wedstrijden inhalen. Noteer een (voorlopige) inhaaldatum na 1 november in Biljartpoint, zodat duidelijk is welke wedstrijden wel en welke niet gespeeld gaan worden.