Nieuwe datums NK’s bekend

Net als de districten en gewesten heeft ook de KNBB alle NK’s opnieuw moeten inplannen. Daar zijn ze bijna mee rond. De reeds bekende datums heb ik verwerkt in onze wedstrijdkalender. Op de website van de KNBB is de actuele stand van zaken te zien en waar de NK’s worden gespeeld.