Inschrijfgeld afgelaste PK’s

Afgelopen seizoen zijn, net als de competitie, de PK’s voortijdig afgebroken vanwege de Corona uitbraak. Het Bestuur heeft zich beraden hoe dat moet met de inschrijfgelden van de afgelaste evenementen. Daarbij is besloten dat inschrijfgelden niet gerestitueerd worden vanwege de administratieve rompslomp. Wel wordt het ‘voucher’ principe gehanteerd: spelers die zich komend seizoen voor dezelfde spelsoort opgeven, hoeven niet opnieuw inschrijfgeld te betalen. Bepalend is, of in de afgelaste of niet uitgespeelde klasse de districtsfinale al gespeeld was. Daar zitten voor het district immers de meeste kosten in.

Voor het afgelopen seizoen betekent dat concreet dat alle spelers van 2e klasse bandstoten geen ‘voucher’ krijgen, ook niet diegenen die door mochten naar het gewest, omdat de districtsfinale al gespeeld was. De spelers van 1e klasse bandstoten wel, omdat daar alleen voorwedstrijden gespeeld waren. De spelers van hoofdklasse bandstoten, die nog helemaal niet gespeeld hadden, krijgen natuurlijk ook een ‘voucher’.

Mochten onverhoopt in het komend seizoen weer wedstrijden vanwege Corona afgelast worden, dan worden voor de dan ingeschreven spelers opnieuw bovenstaande regels gehanteerd.