Herman van den Bosch erelid district

In de afgelopen ALV heeft het Bestuur Herman van den Bosch voorgedragen als erelid van ons District. Dit vanwege zijn zeer gewaardeerde inzet als bestuurslid en wedstrijdleider van de landscompetitie in ons district gedurende zo’n 25 jaar. De ALV ging met luid applaus akkoord. Gefeliciteerd Herman, dank je wel voor je inzet en hopelijk nog vele jaren!