ALV stemt in met voorstel om geen contributie te heffen

In de Algemene Leden Vergadering van 25 juni j.l. – waarvan hier de notulen – hebben de aanwezige verenigingen allemaal ingestemd met het voorstel van het Bestuur om dit jaar géén districtscontributie te heffen en geen inschrijfgelden te vragen voor teams en PK-spelers. Dat geldt ook voor teams en PK-spelers die zich vorig jaar niet hadden ingeschreven. Het Bestuur hoopt daarmee te bereiken dat 2021-2022 een drukbezet en spannend seizoen wordt. Veel biljartplezier allemaal!