Gevolgen Corona-maatregelen voor het district

Onlangs heeft de KNBB medegedeeld dat alle resterende evenementen in de gewesten en nationaal niet doorgaan. Dat geldt dus ook voor de landsfinale. Dit naar aanleiding van de recente richtlijnen vanuit de overheid en de verwachting dat het verbod op evenementen, nu geldig tot 1 juni, mogelijk ook nog verlengd wordt.

Het Bestuur heeft vervolgens de koppen bij elkaar gestoken (telefonisch) en is gekomen tot de volgende besluiten:

  • Er worden dit seizoen géén PK’s meer gespeeld. Er stonden nog twee evenementen op de kalender van het district, de districtsfinale Bandstoten 1e klasse en de voorronde Bandstoten Hoofdklasse. Die komen dus te vervallen. Inschrijvingen voor het volgende seizoen zullen op basis zijn van het aanvangsgemiddelde volgens de nieuwe reglementen van de PK’s (WRPK 2020-2021), tenzij vanuit de WBC andere richtlijnen voor deze uitzonderlijke situatie worden uitgevaardigd.  
  • Er worden géén competitie-wedstrijden meer gespeeld. Evenals in de Divisies (Sectie Driebanden) en diverse competities (o.a. amateur-voetbal) worden er géén kampioenen aangewezen. Inschrijvingen voor het volgende seizoen zullen plaatsvinden op basis van het algemeen gemiddelde van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2019-2020, tenzij vanuit de WBC afwijkende richtlijnen voor deze uitzonderlijke situatie worden uitgevaardigd.
  • De Wedstrijdleidersvergadering en ALV, gepland op resp. 1 en 15 mei, gaan niet door. Het Bestuur wil een gecombineerde WL en ALV inplannen op vrijdagavond 12 juni, uiteraard onder voorbehoud. Wij hopen daarin alle verenigingen vertegenwoordigd te zien, maar toch het aantal deelnemers beperkt te houden door éénmalig een maximum van 2 leden per vereniging in te stellen.
  • De einddatum voor inschrijvingen van teams en PK’s stellen we dit jaar uit tot 27 juni (twee weken na de ALV). Dit i.v.m. de invloed van eventuele besluiten in de ALV op de inschrijvingen.

Het bovenstaande gaat er vanuit dat het nieuwe seizoen ‘gewoon’ eind augustus / begin september kan aanvangen. Mocht duidelijk worden dat dat te optimistisch is, dan zullen we ons op de situatie van dat moment moeten beraden.

Het Bestuur betreurt dergelijke besluiten te moeten nemen. Een tegenvaller voor iedereen die de biljartsport als een sociale en competitieve hobby beschouwt. In een zo chaotische tijd als nu zijn er echter geen goede besluiten, hooguit verstandige.

Het Bestuur hoopt iedereen op de ALV en in het nieuwe seizoen in goede gezondheid terug te zien.