Contributie seizoen 2021/2022

Het gaat niet goed met het biljarten. Konden we vorig seizoen nog ruim de helft van de wedstrijden spelen, dit seizoen waren we maar net begonnen en moesten we alweer stoppen. Onze biljarters hebben dus voor het tweede seizoen op rij weinig waar voor hun geld gekregen. Aan de andere kant houdt het District geld over, omdat wij in die tijd veel minder uitgaven hadden aan wedstrijden en dergelijke. Daar krijgen we momenteel vragen over vanuit onze leden.

Naar aanleiding van de mailing van de KNBB begin deze maand had het districtsbestuur deze vragen zichzelf al gesteld en hadden we besloten dat we de leden in de ALV het voorstel zouden voorleggen om voor het komende seizoen géén contributie en géén inschrijfgelden te heffen. Dit ter compensatie van de verloren seizoenen. Uiteraard hopen wij daarmee te bereiken dat onze leden zich allemaal weer opnieuw in zullen schrijven voor het komende seizoen.

Het districtsbestuur probeert ook de KNBB te bewegen om hun contributie éénmalig te verlagen. Daar is echter niet veel kans op en, mocht het wél gebeuren, zal dat een bescheiden verlaging zijn. Dit vanwege de hoge vaste lasten van de KNBB. We houden jullie op de hoogte.

Blijf gezond!