Competitie in September van start

In Nederland zijn onlangs een paar nieuwe lokale besmettingshaarden van Covid-19 geconstateerd. Enkele daarvan lagen in district Midden-Holland, reden voor dat district om de competitie uit te stellen. Dat leidde tot vragen uit ons district, ook omdat district Midden-Holland verward werd met gewest Midden-Nederland. De KNBB reageerde met de mededeling dat zij vooralsnog geen aanleiding zien om het landelijk beleid aan te passen. Zie deze link voor het artikel van de KNBB.

In de persconferentie van gisteravond benadrukte onze premier dat we voorzichtig moeten zijn en blijven. Het laatste wat we willen is een tweede lockdown. Hij kondigde echter geen nieuwe beperkingen aan. Gelukkig kunnen we erop vertrouwen dat biljarters verstandig zijn en niet naar massa-bijeenkomsten of zo gaan. Ons district blijft daarom de richtlijnen van de KNBB volgen en drukt de leden op het hart om bij het biljarten ons protocol op te volgen.

Onze competitie gaat dus half september gewoon van start. Het rooster staat inmiddels op Biljartpoint.