PK inschrijvingen

In totaal zijn er ruim 170 ( ! ) inschrijvingen voor de Persoonlijke Kampioenschappen binnengekomen. Daaronder was een beperkt aantal nationale inschrijvingen, de overige inschrijvingen zijn via de verenigingen of soms ook rechtstreeks bij mij binnengekomen. Ik heb die inschrijvingen in het nieuwe systeem PK-Livescore vastgelegd. Helaas zijn die gegevens nog niet in te zien. Toch zou ik erop willen aandringen dat iedereen zijn of haar inschrijvingen controleert. Dat kan via deze link. Mocht er iets met je inschrijving mis zijn gegaan, neem dan contact met mij op.

Notulen ALV 3 juni 2022

Via deze link kunt u de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 3 juni j.l. opvragen en doornemen. Er zijn heel wat besluiten genomen o.b.v. de verwachte wijzigingen in de reglementen van de Landscompetitie en de PK’s. Zodra die reglementen officieel vrijgegeven worden, zullen de relevante wijzigingen ook op deze website gepubliceerd worden. Dus houd onze website in het oog!

50-jarig jubileum district

District Betuwe-Veenendaal bestaat deze zomer 50 jaar. Een respectabele periode waarin veel gebeurd is in de biljartwereld. Wij willen dit vieren door alle leden uit te nodigen voor een diner op vrijdagavond 26 augustus, op kosten van het district. De locatie is een stukje rijden (onder Nijmegen), maar dan heb je ook wat: goed eten en all-you-can-eat en all-you-can-drink. Zo kunnen we het nuttigen met het aangename verenigen. Partners zijn ook welkom – hoe meer zielen hoe meer vreugd – tegen een eigen bijdrage van maximaal € 40 p.p. (afhankelijk van het aantal gegadigden).

Gaarne vóór of op 26 juni (teaminschrijvingen) aanmelden bij de secretaris of een van de andere bestuursleden. Aanvangstijd en locatie worden later bekend gemaakt.