Afvaardigingsbeleid Gewest

Het Gewest Midden Nederland 1 heeft in het afvaardigingsbeleid nog eens op papier gezet wat de regels zijn voor met name de situatie wanneer één van de spelers niet of niet op tijd komt opdagen. Belangrijk daarbij is, dat de reservespeler van het district op tijd en in tenue aanwezig dient te zijn voor het geval één van de finalisten niet of niet op tijd komt opdagen. Let wel: een speler is niet verplicht zich als reserve op te geven, maar ALS een speler zich opgeeft, verplicht hij/zij zich daartoe. Zonder bericht niet komen opdagen wordt even zwaar aangerekend als het niet komen opdagen van een speler, d.w.z. kans op een boete en uitsluiting van PK’s in het volgende jaar.

Zodra alle 8 spelers gearriveerd zijn, kan de reservespeler naar wens vertrekken.