PK-rooster 2019-2020

Zoals enkele oplettende lezers al gezien hebben, staat sinds kort het nieuwe PK-rooster op de website. Ten opzichte van de concept PK kalender zoals eerder verspreid, zijn er helaas toch wat datums veranderd. Vaak door (on)beschikbaarheid van locaties, maar ook omdat ik in eerste instantie geen rekening had gehouden met het weekend van Carnaval en Pasen. Ik noem de verschillen:

  • De voorwedstrijden Driebanden klein 2e klasse zijn één week naar voren geschoven, naar het weekend van 28 september;
  • De voorwedstrijden en districtsfinale Driebanden klein 1e klasse zijn allebei 2 weken naar voren geschoven, naar het weekend van 19 oktober en 2 november;
  • Voor Driebanden groot 1e klasse was een rechtstreekse finale voorzien. Door het aantal inschrijvingen worden nu voorwedstrijden gespeeld, en wel in het weekend van 23 november;
  • Idem voor Libre klein 1e klasse: de voorwedstrijden zijn in het weekend van 4 januari gepland;
  • Voor Bandstoten 2e klasse waren voorwedstrijden gepland, het wordt echter een rechtstreekse finale. De voorwedstrijden Bandstoten 1e klasse zijn verschoven van het weekend van 22 februari naar het daarmee vrijgekomen weekend van 25 januari.

Zie voor een samenvatting van de nieuwe spelregels het herziene Reglement PK op de website.