Notulen ALV 3 juni 2022

Via deze link kunt u de notulen van de Algemene Leden Vergadering van 3 juni j.l. opvragen en doornemen. Er zijn heel wat besluiten genomen o.b.v. de verwachte wijzigingen in de reglementen van de Landscompetitie en de PK’s. Zodra die reglementen officieel vrijgegeven worden, zullen de relevante wijzigingen ook op deze website gepubliceerd worden. Dus houd onze website in het oog!