Beurtenlimiet laagste klassen

In de laagste PK-klassen wordt geen ondergrens gehanteerd: iedereen met een moyenne onder de bovengrens mag zich inschrijven. Omdat bij Driebanden klein (dat is de 3e klasse) en Bandstoten klein (dat is de 5e klasse) er (nog) niet op interval gespeeld wordt, leidt dat nogal eens tot bijzonder lange partijen waardoor het wedstrijdrooster uitloopt. Derhalve is in de Algemene Ledenvergadering van mei 2018 besloten om een beurtenlimiet in te stellen: 60 beurten voor Driebanden klein 3e klasse en 50 beurten voor Bandstoten klein 5e klasse. De arbiter annonceert, zo nodig op aangeven van de schrijver, “laatste beurt” als de beginnende speler aan zijn laatste beurt gaat beginnen. Na die beurt annonceert de arbiter “gelijkmakende beurt” voor de andere speler die, zoals gebruikelijk voor de gelijkmakende beurt, van acquit moet. De speler met het hoogste aantal caramboles wint de partij.

Het PK-reglement op de PK webpagina is overeenkomstig aangepast.