Vrijwilliger(s) gezocht voor het districtsbestuur

Momenteel is Dennis Wijers voorzitter ad interim en vervult Christoffel van Esterik, algemeen bestuurslid, ad interim de functie van wedstrijdleider PK. Verder is Roy Manupassa, onze arbiterscoördinator, aftredend en niet herkiesbaar. Wij zijn blij dat Dennis zich weer verkiesbaar stelt als voorzitter. Inmiddels heeft zich ook al  iemand aangemeld die mogelijk de taak van Roy over gaat nemen. Wij zitten dus nog dringend verlegen om een vrijwilliger die mee wilt helpen om de PK’s in ons district in goede banen te leiden.

Mochten er voor die drie functies nog meer vrijwilligers zijn, dan kunnen zij zich bij mij melden (secretaris@districtbetuweveenendaal.nl). Op de eerstkomende ALV, vrijdagavond 19 mei a.s. (staat die datum al in uw agenda?) kan de vergadering zich vervolgens uitspreken over de samenstelling van het bestuur.

Gewestelijke finale Libre Dames druk bezocht

Dit jaar speelden  de dames van gewest Midden Nederland één Gewestelijke finale, voor zowel Afdeling 1 als Afdeling 2. Dit vanwege het geringe aantal deelnemers uit Afdeling 1. De finale werd gespeeld bij De Burgemeester in Tiel, een locatie die vanuit beide afdelingen redelijk te bereiken was. Er waren veel belangstellenden, dus moest men hier en daar wat inschikken. Dat deed niets af aan de prestaties van de dames, die bijna allen boven hun aanvangsmoyenne scoorden. De winnares, Chantal Veldt van BV Renkum, zat er zelfs 28% boven en zal bij het NK vast een paar caramboles extra moeten maken. De nummer 2, Ester Kreuger van BV Texsaloon, in de laatste ronde door Chantal verslagen maar ook afgevaardigd voor het NK, zal daar met haar 103% niet bang voor hoeven zijn. Het brons ging naar Corry van de Laar van Krijt Op Tijd.

Hieronder de winnaars en in de fotogalerij nog meer foto’s van de prijsuitreiking.

20170319 Gewest MN Dames Libre klein

Vink 1 wint competitie A-klasse

In de A-klasse (driebanden groot) zijn de laatste partijen gespeeld. Het team van Vink 1 werd eerste en dat werd gevierd met een bos bloemen de man. Op de foto hieronder is te zien dat de andere teams ook in de feestvreugde deelden. Het werd, zoals wel vaker, na afloop weer een gezellige boel…

20170314 A-klasse alle teams