Wat was ook alweer mijn gemiddelde?

Die vraag heb ik een paar keer gehoord de laatste tijd. Het is immers alweer aardig lang (veel te lang!) geleden dat we een officiële partij gebiljart hebben. Om nu en in de toekomst die vragen te kunnen beantwoorden, heb ik de eindgemiddeldes van het voorgaande seizoen een plaatsje gegeven op een nieuwe pagina “Moyennes” die te vinden is in het menu onder “PK’s”. Service van de zaak!

Inschrijven teams en PK’s

De inschrijvingen voor de landscompetitie dienen dit jaar uiterlijk 30 juni binnen zijn. De inschrijvingen voor de PK’s mogen tot 1 augustus ingeleverd worden. Zie het inschrijfformulier voor teams en het inschrijfformulier PK’s. Net als vorig jaar gaan de inschrijvingen alleen per mail.

Zoals al eerder aangekondigd, is het Bestuur voornemens om aan de ALV voor te leggen om voor het komend seizoen géén districtscontributies, géén inschrijfgelden voor teams en géén inschrijfgelden voor tijdig ingeschreven PK-spelers te heffen. Dit ter compensatie van de afgelopen twee seizoenen en ter stimulatie om allemaal weer mee te doen. Dat geldt ook voor nieuwe teams en spelers! Ook belangrijk: de startgemiddeldes voor komend seizoen zullen gelijk zijn aan de startgemiddeldes van het afgelopen seizoen, ook voor de zeldzame spelers die in het afgelopen seizoen meer dan 4 wedstrijden gespeeld hebben. Dus, als je het makkelijker vind en er verder geen wijzigingen in de teamsamenstelling zijn, mag je ook de inschrijfformulieren van afgelopen seizoen gewoon nog een keer opsturen naar Herman van den Bosch (bosch1945@upcmail.nl).

Merwestein afgelast

Het geplande landelijke biljartevenement in Merwestein is definitief afgelast. De redenen maakt de KNBB bekend in de brief die hier te lezen valt. Het had een mooie opmaat geweest naar het nieuwe seizoen…

Laten we hopen dat na de zomer de beperkende corona-maatregelen afgeschaft of zodanig versoepeld zijn, dat we weer met plezier onze sport kunnen beoefenen. Ondertussen: blijf gezond, dat is het belangrijkste!