Uitslagen PK’s 2017-2018

DF Drieb-groot 3e klasse        GF Drieb-groot 3e klasse

DF Drieb-klein Hoofdkl          GF Drieb-klein Hoofdkl

DF Drieb-klein 1e klasse         GF Drieb-klein 1e klasse

VW Drieb-klein 2e klasse       DF Drieb-klein 2e klasse        GF Drieb-klein 2e klasse

DF Drieb-klein 3e klasse        GF Drieb-klein 3e klasse        NK Drieb-klein 3e klasse

VW Libre-klein 1e klasse        DF Libre-klein 1e klasse         GF Libre-klein 1e klasse

DF Libre-klein 2e klasse         GF Libre-klein 2e klasse        NK Libre-klein 2e klasse

DF Libre-klein 3e klasse         GF Libre-klein 3e klasse

DF Libre-klein 4e klasse         GF LIbre-klein 4e klasse

DF Libre-klein 5e klasse         GF Libre-klein 5e klasse

DF Libre Dames 2e klasse      GF Libre Dames 2e klasse

DF Bandstoten 2e klasse       GF Bandstoten 2e klasse

VW Bandstoten 3e klasse      DF Bandstoten 3e klasse       GF Bandstoten 3e klasse

DF Bandstoten 4e klasse        GF Bandstoten 4e klasse

DF Bandstoten 5e klasse