Uitslagen PK’s 2018-2019

DF Drieb-grt 3e klasse     GF Drieb-grt 3e klasse

DF Drieb-kln hfdklasse   GF Drieb-kln hfdklasse

DF Drieb-kln 1e klasse    GF Drieb-kln 1e klasse

VW Drieb-kln 2e klasse   DF Drieb-kln 2e klasse    GF Drieb-kln 2e klasse

DF Drieb-kln 3e klasse     GF Drieb-kln 3e klasse

DF Libre-kln 1e klasse

DF Libre-kln 2e klasse      GF Libre-kln 2e klasse

DF Libre-kln 3e klasse      GF Libre-kln 3e klasse

DF Libre-kln 4e klasse      GF Libre-kln 4e klasse

DF Libre-kln 5e klasse      GF Libre-kln 5e klasse

DF Libre-kln Dames

DF Band-kln 2e klasse      GF Band-kln 2e klasse

VW Band-kln 3e klasse     DF Band-kln 3e klasse    GF Band-kln 3e klasse

DF Band-kln 4e klasse      GF Band-kln 4e klasse

DF Band-kln 5e klasse      GF Band-kln 5e klasse